wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
W lipcu 2017 r. weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Zmieniła ona dotychczasowe działania windykacyjne banków w zakresie postępowania w procesie restrukturyzacji i egzekucji klientów indywidualnych posiadających kredyt hipoteczny. W wyniku tych zmian posiadacz kredytu hipotecznego uzyskał prawo do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w okresie minimum 6 miesięcy od negatywnego zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Komu to się opłaca?

Warto wiedzieć, że w ramach dobrowolnej sprzedaży nieruchomości klient może uzyskać pomoc od banku przy znalezieniu profesjonalnego pośrednika i nabywcy na nieruchomość oraz pomoc w negocjacjach z innymi wierzycielami. Dodatkowo jeśli kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości będzie niewystarczająca do pokrycia całości zobowiązań, banki oferują możliwość rozpatrzenia wniosku o restrukturyzację pozostałej do spłaty kwoty lub umorzenia części odsetek. Dzięki temu programowi klient ma szanse na korzystną sprzedaż nieruchomości, uwalnia się od ciężaru zobowiązań, a przede wszystkim minimalizuje stres i narastanie kosztów związanych z egzekucją komorniczą. Bank natomiast uzyskuje pełny monitoring procesu wyceny i sprzedaży zabezpieczonej nieruchomości oraz szybszy zwrot większości zainwestowanych środków.

Realizując po stronie banku program dobrowolnej sprzedaży nieruchomości ważne jest, aby zapewnić skuteczne narzędzia do efektywnej obsługi procesu typowania i weryfikacji klientów gotowych do przystąpienia do programu, a następnie monitorować jego realizację. Przy posiadaniu dużego portfela kredytów hipotecznych, do realizacji tego celu konieczne jest posiadanie systemu informatycznego, który umożliwi budowanie i monitorowanie procesów biznesowych w obszarze windykacji. Warto dowiedzieć się więcej o programie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości (aleBank.pl)

Więcej o obsłudze procesów windykacyjnych w naszym produkcie VSoft Collection dowiesz się tutaj: https://www.vsoft.pl/vsoft-collection/.

Mirosław Wnuk, Dyrektor Rozwoju Obszaru Windykacji