wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Dyrektywa o ochronie danych osobowych (RODO) miała niewątpliwie wpływ na wiele rozwiązań informatycznych. Nie ucichły jeszcze dyskusje na temat tych przepisów, a już wielkimi krokami zbliżają się kolejne regulacje! Tym razem zmiany dotyczą ściśle rynku ubezpieczeniowego. Dyrektywa IDD, bo o niej mowa, oprócz usystematyzowania rynku w kontekście pośrednictwa oraz dystrybucji ubezpieczeń, nakłada na sprzedawcę obowiązek przeprowadzenia analizy potrzeb klienta (APK). APK jest elementem pracy agentów pośredniczących w sprzedaży ubezpieczeń życiowych. Jest również nieodzownie związana z pracą brokera ubezpieczeniowego, którą kompleksowo wspierać może narzędzie VSoft Insurance Broker IDD z korzyścią dla wszystkich Nowe przepisy rozszerzają obowiązek przeprowadzenia analizy przy oferowaniu produktów komunikacyjnych, majątkowych itd. Pomysłem na sprawne włączenie APK w proces sprzedażowy jest przekazanie ankiety do rozwiązania wykorzystującego silnik decyzyjny, np. modułu algorytmów. Takie rozwiązanie umożliwia precyzyjne wskazanie przez algorytm decyzyjny produktu/produktów, które stanowią odpowiedź na potrzeby klienta. Dzięki temu znacznie zmniejsza się możliwość wystąpienia zjawiska missellingu, którego wyeliminowanie jest jednym z celów wdrożenia tych zmian. Cześć informacji przekazana przez klienta na etapie ankiety może zostać bezpośrednio wykorzystana jako dana wejściowa do modelu taryfikacyjnego lub automatycznie dopasować ofertę poprzez dobór odpowiednich klauzul i ich wartości. Implementacja – co, gdzie i jak Chociaż może się wydawać, że przygotowanie do tych zmian jest czasochłonne i skomplikowane, to warto pamiętać, że są rozwiązania wspierające ten proces. Już wkrótce platforma VSoft Insurance Platform będzie umożliwiać konfigurację APK pod grupy produktowe, zintegrowane z silnikiem decyzyjnym. Istotnym elementem jest odkładanie uzyskanych informacji w module CRM (element platformy VIP) i śledzenie zmian w potrzebach klienta, z dostępem do tych informacji zarówno przy wznowieniach jak i przy stosowaniu technik up sellingu i cross sellingu. Twórcy przepisów pozostawili możliwość sprzedaży ubezpieczeń bez przeprowadzenia APK tzw. małym agentom, czyli instytucjom, których główny produkt jest jedynie uzupełniany o ubezpieczenie dodatkowe. Wsparcie w zakresie sprzedaży produktów dodatkowych z bardzo krótkim time to market, udostępnia platforma VSoft Insurance Platform. Grzegorz Skulimowski, Architekt rozwiązań biznesowych, Dział Rozwoju Obszaru Ubezpieczeń