wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
25 maja w 32 krajach europejskich wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Rozporządzenie dotyczy gromadzenia, przetwarzania oraz przepływu danych osobowych osób fizycznych. Swoim zasięgiem obejmuje więc większość procesów przetwarzania danych osobowych oraz wszystkie podmioty prawne i publiczne, które takie dane przetwarzają.
Początkiem maja Sejm uchwalił ustawę dotyczą ochrony danych osobowych, której celem jest  doregulowanie kwestii związanych z dostosowaniem RODO do naszego prawa. Nie jest to jednak koniec zmian, gdyż wciąż trwa szereg prac nad pakietem aktów prawnych wprowadzających RODO do poszczególnych regulacji sektorowych.

Treść ustawy dostępna jest pod poniższym linkiem:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2410_u/$file/2410_u.pdf

Ministerstwo cyfryzacji wspiera łagodniejsze wejście w nowe przepisy dla konsumentów i przedsiębiorców poprzez publikację informatora.
Można powiedzieć, że ostatni rok należał do RODO – rozporządzenie, jego skutki i sposób implementacji był tematem numer jeden przez ostatnie miesiące. Również firmy i instytucje poświęciły tematowi wiele uwagi, wprowadzając zmiany polityk prywatności oraz rozwiązania pozwalające dostosować się do nowych wymagań. Jednak nie wszyscy są odpowiednio przygotowani do nowego rozporządzenia.
Jakie kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem przetwarzanych danych osobowych powinniśmy spełnić? Jakie są gwarantowane prawa użytkownika? Jakie informacje muszą być ujawnione użytkownikom? Czy istnieją alternatywy w zakresie RODO? Kto pełni nadzór nad danymi?

Na te kwestie odpowiedzi możemy szukać w informatorze MC dostępnym pod poniższym linkiem:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator

oraz w poniższym artykule dotyczącym 13 najważniejszych zasad RODO:
https://businessinsider.com.pl/firmy/przepisy/rodo-najwazniejsze-zasady-dot-nowych-przepisow/640v74f

Paweł Teodorczuk, architekt rozwiązań biznesowych w Pionie Rozwoju Obszaru Windykacji