wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Jak zmieni się świat finansów pod wpływem dyrektywy PSD2 (Payment Services Directive)? Co będzie musiał zrobić nasz ulubiony bank, żeby nadal nim pozostać? I co wspólnego z udostępnianiem informacji ma silnik decyzyjno-obliczeniowy platformy VSoft archITekt? Rozważania na ten temat snuje Marcin Dziuba, architekt rozwiązań biznesowych w VSoft. Miłej lektury! Artykuł: "Świat się zmienia"