wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
Narodowy Bank Polski na portalu Systemu Informacji Sprawozdawczej zamieścił informacje dotyczące nowego systemu sprawozdawczego MONREP, opartego na taksonomiach XBRL, mającego zastąpić obecnie wykorzystywany system WEBIS. Nowy sposób sprawozdawczości na potrzeby statystyki monetarnej będzie dotyczył wszystkich banków, SKOK-ów oraz funduszy rynku pieniężnego.

Obsługa Systemu MONREP będzie częścią naszego rozwiązania odpowiedzialnego za sprawozdawczość obowiązkową na rzecz NBP oraz KNF.