wróć do wszystkich aktualnościgo back to all news
31 marca 2016 roku firma VSoft wdrożyła w Towarzystwie Zarządzającym SKOK System Monitorowania Operacji Kredytowych (SMOK). Jest to rozwiązanie wspierające sprzedaż produktów kredytowych, wzbogacone w kolejnych etapach o proces przygotowania oferty dla klienta oraz ocenę wniosku kredytowego. Wykorzystuje informacje o kliencie pobierane z systemu centralnego, ocenia automatycznie dane z raportu BIK oraz zobowiązania wewnętrzne. Na podstawie informacji o kliencie, pozwala na dobranie najlepszej dla niego oferty kredytowej.

Aplikacja napisana została w niespełna cztery miesiące, natomiast sam proces jej wdrożenia trwał tylko dwa dni. Już pierwszego dnia od uruchomienia SMOK-a z powodzeniem przeprocesowanych zostało ponad 5 000 kalkulacji i blisko 2 500 wniosków kredytowych. Z wdrożenia SMOK’a płyną korzyści zarówno dla klientów jak i Towarzystwa Zarządzającego SKOK. Nadrzędnymi celami projektu są bowiem przyspieszenie procesu obsługi klienta, sprawne przygotowanie odpowiedniej kalkulacji, polepszenie komfortu pracy doradcy, a co za tym idzie zwiększenie sprzedaży. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej, autorskiej platformy VSoft archITekt, TZ SKOK posiada możliwość pełnej parametryzacji i samodzielnej rozbudowy Systemu.

Przygotowanie platformy w tak krótkim czasie oraz efektywne jej wdrożenie było możliwe dzięki obustronnej wiedzy i profesjonalizmowi, a także sprawnej, przebiegającej w przyjaznej atmosferze współpracy.

Nasi Pracownicy Sprzedaży są bardzo zadowoleni i uznają wdrożenie za naprawdę udane. To chyba najlepsza rekomendacja dla projektu

Jarosław Dębowski
Dyrektor Departamentu Operacyjnego
TZ SKOK SKA